SPOTKANIE STAROSTÓW

17 stycznia w starostwie odbyło się spotkanie on-line ze starostą powiatu Uckermark Kariną Dörk i wicestarostą Frankiem Bretsch. Rozmowy dotyczyły realizacji wspólnych projektów w roku 2023 w ramach tzw. ?nowej perspektywy? na lata 2021 ? 2027 pn. ?Więcej niż sąsiedztwo: wspólne kształtowanie trwałej i zrównoważonej przyszłości na północnym odcinku polsko-niemieckiego pogranicza?. W planach są m.in. projekt dotyczący ochrony środowiska, szlaków rowerowych łączących powiaty w Polsce i Niemczech, lekcje języków polskiego, niemieckiego i angielskiego czy zajęcia z pożarnictwa dla uczniów klas ?mundurowych?. Zaplanowano również dwa spotkania: integracyjne w czerwcu oraz na Dożynkach Powiatowo-Gminnych, które odbędą się we wrześniu w Człopie.